top of page

เสาเข็มไอไมโครไพล์

ไอไมโครไพล์

เสาเข็มไอ เป็นเสาเข็มที่นิยมมากในงานโครงการหรืองานโครงสร้างอาคารต่างๆ เราจึงเลงเห็นว่าเสาเข็มไอสามารถนำมาทำเป็นเสาเข็มไมโครไพล์ได้และน่าจะลดต้นทุนให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้เสาเข็มไมโครไพล์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่มีงบประมาณที่จำกัด ซึ่งเสาเข็มไอไมโครไพล์ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาด มอก. มี 2 แบบ

     1. เสาเข็มไอไมโครไพล์ แบบคอนกรีตอัดแรง 

     2. เสาเข็มไอไมโครไพล์ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างภายในเสาเข็มไอไมโครไพล์ 

   ภายในเสาเข็มไอไมโครไพล์ ขนาด 18x18 ซม. ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ดังนี้

โครงสร้างเหล็ก

 - ใช้เหล็กขนาด 9 มม. จำนวน 4 เส้น(เสาเข็มขนาด 18x18 ซม.

 - ใช้เหล็กขนาด 12 มม. จำนวน 4 เส้น(เสาเข็มขนาด 22x22 ซม.)

 - ใช้ปลอกเหล็กรูปตัวไอ ขนาด 4 มม.  13  ชิ้น

 - ใช้เพลทเหล็กหนา 4 มม.

คอนกรีต

 - ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

***เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรับแรงเฉือนได้ดี และเหล็กที่ยึดจากหัวถึงท้ายเพิ่มความแข็งแรงให้จุดเชื่อมต่อของเสาเข็ม.

bottom of page